Δημοκρατίας 5, Τ.Κ. 57010, Ασβεστοχώρι

2310357547 (Τηλέφωνο)