Ρόδου 25, Τ.Κ. 56532, Θεσσαλονίκη

2310619411 (Τηλέφωνο)