Αριστοτέλους 6, Τ.Κ. 57013, Θεσσαλονίκη

2310697223 (Τηλέφωνο)