Κασσάνδρου 119, Τ.Κ. 54634, Θεσσαλονίκη

2310214998 (Τηλέφωνο)