Μαρτίου Ν. 751 48, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα

2310343678 (Τηλέφωνο)