Ιωαννίνων 50, Τ.Κ. 54639, Θεσσαλονίκη

2310835248 (Τηλέφωνο)