Παπάφη 100, Τ.Κ. 54453, Θεσσαλονίκη

2310925040 (Τηλέφωνο)