Θεμ. Σοφούλη 2, Τ.Κ. 56429, Θεσσαλονίκη

2310643188 (Τηλέφωνο)