Αφ. Εμμανουήλ 25, Τ.Κ. 54454, Κ.Τούμπα

2310943196 (Τηλέφωνο)