Π. Τσαλδάρη 8, Τ.Κ. 56728, Νεάπολη

2310615007 (Τηλέφωνο)