Χαλκιδικής 9, Τ.Κ. 54642, Θεσσαλονίκη

2310833535 (Τηλέφωνο)