Γεωργίου Δροσίνη 32, Τ.Κ. 54248, Θεσσαλονίκη

2310836437 (Τηλέφωνο)