Κ. Καραμανλή 29, Τ.Κ. 57011, Γέφυρα

2310715793 (Τηλέφωνο)